ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ  >  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน   >  ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๑๓ เม.ย. ๖๑ [ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง]   
ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๑๗ เม.ย. ๖๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๑๓ เม.ย. ๖๑ [ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง] ใหม่
ผู้เข้าชม : 16
วันที่ประกาศ : 17 เม.ย. 2561 | 00:00 น.
0 Shares