อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  คู่มือ/ขั้นตอน   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS, BBL)   >  คู่มือระบบ BB-EvMIS   >  แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)  
แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)
ผู้เข้าชม : 2545

TAG

วันที่ประกาศ : 05 เม.ย. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 17 เม.ย. 2561 | 10:22 น.
0 Shares