ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การติดตามและประเมินผล  >  รายงานการติดตามประเมินผล   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๗๖๐๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๗๖๐๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 1167

ที่ นร ๐๕๐๕/๗๖๐๑

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 21 เม.ย. 2561 | 11:33 น.
0 Shares