ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  สำนักงบประมาณ   >  เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ   >  โฆษกสำนักงบประมาณ  >  ผลงานสำคัญของหน่วยงาน   >   ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๙ มี.ค. ๖๑ [ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง]  
ข้อมูลผลงานสำคัญของหน่วยงานระดับกระทรวง ประจำวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๐ - ๙ มี.ค. ๖๑ [ข้อมูลจากระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง]
ผู้เข้าชม : 291
วันที่ประกาศ : 12 มี.ค. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 มี.ค. 2561 | 14:22 น.
0 Shares