ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ภาพกิจกรรม   >  พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 5  
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่ 5
ผู้เข้าชม : 1125

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง รุ่นที่5  ภาพโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ (นายสมเกียรติ ลี้เจริญรักษา)

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2561 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 26 ก.พ. 2561 | 14:00 น.
0 Shares