ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง   >  แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๕   
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๕ 
ผู้เข้าชม : 1188

ไฟล์แนบ

1.รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๕.PDF

วันที่ลงประกาศ : 12 ก.พ. 2561   |   15:26   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 351 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 250.37 KB

2.ว 41 หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น.PDF

วันที่ลงประกาศ : 12 ก.พ. 2561   |   15:26   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 216 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 982.80 KB

3.ว 42 ภาคเอกชน.PDF

วันที่ลงประกาศ : 12 ก.พ. 2561   |   15:26   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 270 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.23 MB

4.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก นงส5.PDF

วันที่ลงประกาศ : 12 ก.พ. 2561   |   15:26   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 250.37 KB

5.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบตอบรับและคำยินยอม - เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา นงส.5.PDF

วันที่ลงประกาศ : 12 ก.พ. 2561   |   15:26   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 163.17 KB

6.สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีเปิดฯ นงส.5.PDF

วันที่ลงประกาศ : 12 ก.พ. 2561   |   15:26   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 126 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 163.99 KB

7.สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 กำหนดการพิธีเปิดและปฐมนิเทศ นงส.5.PDF

วันที่ลงประกาศ : 12 ก.พ. 2561   |   15:26   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 89.25 KB

8.สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ภาครัฐ ตารางเรียน - สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ภาคเอกชน ตารางเรียน นงส. 5.PDF

วันที่ลงประกาศ : 12 ก.พ. 2561   |   15:26   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 76.49 KB

9.สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ภาคเอกชน - การชำระค่าธรรมเนียมฯ นงส.5.PDF

วันที่ลงประกาศ : 12 ก.พ. 2561   |   15:26   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 144.76 KB
วันที่ประกาศ : 02 ก.พ. 2561 | 00:00 น.
0 Shares