ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  ราคามาตรฐาน - หลักเกณฑ์  >  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย   >  หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [มกราคม ๒๕๖๑]  
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา โฆษณา ประชาส้มพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ [มกราคม ๒๕๖๑]
ผู้เข้าชม : 9431

ไฟล์แนบ

หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย[12-02-2561].pdf

วันที่ลงประกาศ : 12 ก.พ. 2561   |   16:19   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 7143 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 20.73 MB
วันที่ประกาศ : 09 ก.พ. 2561 | 15:45 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 19 เม.ย. 2561 | 14:23 น.
0 Shares