ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  คู่มือการใช้งานระบบต่าง ๆ  >  คู่มือระบบ BB-EvMIS   >  คู่มือการใช้งานระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB-EvMIS)  
คู่มือการใช้งานระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้า ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB-EvMIS)
ผู้เข้าชม : 184
วันที่ประกาศ : 30 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
0 Shares