ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS)   >  คู่มือระบบ BB-EvMIS   >  คู่มือการใช้งานระบบ BB-EvMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
คู่มือการใช้งานระบบ BB-EvMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้เข้าชม : 820

ไฟล์แนบ

การแสดงผลสัมฤทธิ์ในระบบ BB EvMIS61.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ก.ย. 2561   |   10:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 348.34 KB

การบันทึกแผนสถานะ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ก.ย. 2561   |   10:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 114.00 KB

คู่มือการใช้งานระบบ BB-EvMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ก.ย. 2561   |   10:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.61 MB

ที่ นร ๐๗๓๓.๔๗๑ ลว. ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ก.ย. 2561   |   10:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 309.62 KB

สรุปการเรียกรายงาน-2561.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ก.ย. 2561   |   10:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 80.42 KB
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 06 ก.ย. 2561 | 10:37 น.
0 Shares