อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  คู่มือ/ขั้นตอน   >  คู่มือการใช้งานระบบคำของบประมาณและรายละเอียดสำหรับส่วนราชการ (e-Budgeting,BB EvMIS,e-BGIS, BBL)   >  คู่มือระบบ BB-EvMIS   >  คู่มือการใช้งานระบบ BB-EvMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
คู่มือการใช้งานระบบ BB-EvMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้เข้าชม : 2827

ไฟล์แนบ

การแสดงผลสัมฤทธิ์ในระบบ BB EvMIS61.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ก.ย. 2561   |   10:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2365 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 348.34 KB

การบันทึกแผนสถานะ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ก.ย. 2561   |   10:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 431 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 114.00 KB

คู่มือการใช้งานระบบ BB-EvMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ก.ย. 2561   |   10:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 773 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.61 MB

ที่ นร ๐๗๓๓.๔๗๑ ลว. ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ก.ย. 2561   |   10:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 386 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 309.62 KB

สรุปการเรียกรายงาน-2561.pdf

วันที่ลงประกาศ : 06 ก.ย. 2561   |   10:36   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 412 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 80.42 KB
วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 06 ก.ย. 2561 | 10:37 น.
0 Shares