ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  คู่มือการใช้งานระบบต่าง ๆ  >  คู่มือระบบ e-Budgeting   >  คู่มือ การใช้โปรแกรม ระบบ e-Budgeting SP บันทึกข้อมูลการปรับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
คู่มือ การใช้โปรแกรม ระบบ e-Budgeting SP บันทึกข้อมูลการปรับแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผู้เข้าชม : 83
วันที่ประกาศ : 30 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
0 Shares