ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  >  ฉบับ พ.ร.บ.   
ฉบับที่ ๓ เล่มที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้เข้าชม : 1184
  • มาตรา ๖  สำนักนายกรัฐมนตรี
  • มาตรา ๗  กระทรวงกลาโหม
วันที่ประกาศ : 25 ต.ค. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02 พ.ค. 2561 | 10:01 น.
0 Shares