อื่นๆ

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  ที่ นร ๐๗๐๓๑/ว ๙๘ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก เรื่อง การวิเคราะห์ความพร้อมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน  
ที่ นร ๐๗๐๓๑/ว ๙๘ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก เรื่อง การวิเคราะห์ความพร้อมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบลงทุน
ผู้เข้าชม : 398
วันที่ประกาศ : 21 ก.ค. 2559 | 00:00 น.
0 Shares