อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  ข้อมูล ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์   >  ข่าวสำนักงบประมาณ - ข่าวประชาสัมพันธ์   >  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑ เรื่อง รายงานสรุปผลการทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑ เรื่อง รายงานสรุปผลการทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้เข้าชม : 393

ไฟล์แนบ

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑ เรื่อง รายงานสรุปผลการทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ลงประกาศ : 05 ต.ค. 2560   |   08:25   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 218 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 1.81 MB

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๒๑ เรื่อง รายงานสรุปผลการทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวง/หน่วยงาน และแผนบูรณาการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ลงประกาศ : 05 ต.ค. 2560   |   08:25   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 873 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 2.86 MB
วันที่ประกาศ : 17 ต.ค. 2559 | 00:00 น.
0 Shares