ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   >  ๔. การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขั้นคณะกรรมาธิการฯ  
๔. การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ขั้นคณะกรรมาธิการฯ
ผู้เข้าชม : 19
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
0 Shares