ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   >  ๒. คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558  
๒. คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558
ผู้เข้าชม : 432

ไฟล์แนบ

2. การบันทึกรายละเอียดระดับรายการ

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   14:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 898.52 KB

1. ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   14:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 662.86 KB

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   14:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 53.50 KB

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   14:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 53.50 KB

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   14:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 188.50 KB

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   14:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 209.50 KB

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   14:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 74.00 KB

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   14:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 68.00 KB

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   14:53   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 623.36 KB

03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-01 แบบรายงานเงินชดใช้เงินคงคลั.XLS

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   15:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 25.00 KB

03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-02 แบบ ง.400-424.XLS

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   15:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 66.00 KB

03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-02.1 แบบ ง.410.DOC

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   15:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 39.00 KB

03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-02.2 แบบ ง. 431-480.XLS

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   15:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 63.00 KB

03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-02.3 คำอธิบายแบบ ง.401-480.DOC

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   15:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 83.00 KB

03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-02.4 แบบ ง 404 และคำอธิบาย.DOC

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   15:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 37.00 KB

03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-03 แบบ ง.500.DOC

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   15:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 39.00 KB

03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-03.1 แบบ ง. 501-504.XLS

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   15:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 43.00 KB

03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-03.2 คำอธิบายแบบ ง.500-504.DOC

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   15:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 37.00 KB

03 การจัดทำประมาณการรายได้และอื่่นๆ-04 รายงานการเบิกจ่ายเงินกู้.DOC

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   15:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 66.00 KB

คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี.PDF

วันที่ลงประกาศ : 26 ก.ย. 2560   |   15:22   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 695.26 KB
วันที่ประกาศ : 26 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 31 พ.ค. 2561 | 10:39 น.
0 Shares