อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   >  หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 364 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง การทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567   
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 364 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง การทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567
ผู้เข้าชม : 1696

ไฟล์แนบ

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 364 ลงวันที่ 19 กันยายน 2566 เรื่อง การทบทวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

วันที่ลงประกาศ : 03 ต.ค. 2566   |   12:14   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 746 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 483.85 KB
วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2566 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 03 ต.ค. 2566 | 12:14 น.
0 Shares