อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   >  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   >  เรื่อง ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ และแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรื่อง ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณฯ และแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้เข้าชม : 5001

ไฟล์แนบ

ความเชื่อมโยงแผนงาน.pdf

วันที่ลงประกาศ : 29 ธ.ค. 2565   |   15:19   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 2518 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes

หลักการเหตุผล.pdf

วันที่ลงประกาศ : 29 ธ.ค. 2565   |   15:19   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1420 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 159.70 KB
วันที่ประกาศ : 29 ธ.ค. 2565 | 15:30 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 29 ธ.ค. 2565 | 15:19 น.
0 Shares