อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณ  >  หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง   >  เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑๐  
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ ๑๐
ผู้เข้าชม : 6154

สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2265 2252, 0 2265 1752, 0 2265 1751 และ 0 2265 1753

ลิ้งสำหรับสมัคร http://publichearing.bb.go.th/budgetExecutive/

ไฟล์แนบ

นร 0722 - ว 22 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 09 ธ.ค. 2565   |   16:45   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1557 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 387.66 KB

นร 0722 - ว 23 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง.pdf

วันที่ลงประกาศ : 09 ธ.ค. 2565   |   16:45   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 303 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 403.27 KB

นร 0722 - ว 44 เรียน นายกสมาคมฯ นายกสภาฯ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงานคณะกรรมการ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 09 ธ.ค. 2565   |   16:45   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 259 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 406.42 KB

นร 0722 - 1805 เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf

วันที่ลงประกาศ : 09 ธ.ค. 2565   |   16:45   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 295 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 394.73 KB

นร 0722 - 1806 กราบเรียน อัยการสูงสุด.pdf

วันที่ลงประกาศ : 09 ธ.ค. 2565   |   16:45   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 261 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 385.58 KB

รายละเอียดโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 10.pdf

วันที่ลงประกาศ : 07 ธ.ค. 2565   |   18:07   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1702 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 197.86 KB

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 10 (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ).pdf

วันที่ลงประกาศ : 07 ธ.ค. 2565   |   18:07   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 972 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 143.68 KB

คำแนะนำการสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่น 10.pdf

วันที่ลงประกาศ : 07 ธ.ค. 2565   |   18:07   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1001 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 174.88 KB

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ รุ่นที่ 10 (ภาคเอกชน).pdf

วันที่ลงประกาศ : 07 ธ.ค. 2565   |   18:07   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 521 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 156.92 KB
วันที่ประกาศ : 07 ธ.ค. 2565 | 18:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 09 ธ.ค. 2565 | 17:12 น.
0 Shares