อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  กฎหมายและระเบียบ   >  การบริหารงบประมาณ  >  การบริหารงบประมาณ > งบกลาง > ระเบียบ/หลักเกณฑ์   >  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๙๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔  
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๙๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔
ผู้เข้าชม : 2505

ไฟล์แนบ

เรื่อง การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔.pdf

วันที่ลงประกาศ : 09 มี.ค. 2565   |   14:45   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1718 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 49.87 KB
วันที่ประกาศ : 09 มี.ค. 2565 | 15:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 เม.ย. 2565 | 11:27 น.
0 Shares