อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  เอกสารงบประมาณ  >  เอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   >  ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)   
ฉบับที่ ๒ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้เข้าชม : 2364

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๒
ประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


  • ประมาณการรายรับ
  • ประมาณการรายรับจำแนกตามงบรายได้
  • ประมาณการรายได้จำแนกตามหน่วยงาน
  • คำชี้แจงงบประมาณรายได้
  • สถิติการจัดเก็บรายได้

ไฟล์แนบ

ฉบับที่ ๒ ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ลงประกาศ : 14 พ.ค. 2564   |   10:59   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 936 ครั้ง
checksum:
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 6.20 MB
วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2564 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 พ.ค. 2564 | 14:49 น.
0 Shares