ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  กฎหมายและระเบียบ  >  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ   >  ที่ นร ๐๗๐๔-ว๔๙ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุฯ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย.  
ที่ นร ๐๗๐๔-ว๔๙ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำหรับรายการค่าวัสดุฯ ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ ๒๓ เม.ย.
ผู้เข้าชม : 120
วันที่ประกาศ : 22 ก.ย. 2560 | 00:00 น.
0 Shares