อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  การงบประมาณ  >  การรับฟังความคิดเห็น   >  การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้เข้าชม : 428

เปิดรับฟังความคิดเห็นฯ ระหว่างวันที่ 4 - 19 กันยายน 2562> รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 <

หมายเหตุ เปิด-ปิดระบบ ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด

วันที่ประกาศ : 02 ก.ย. 2562 | 00:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 ก.ค. 2563 | 14:00 น.
0 Shares