อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข่าวและกิจกรรม   >  มาตรการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   >  ภาพข่าวกิจกรรม   >  ภาพกิจกรรมการรับมอบแอลกอฮอล์ 75% พร้อมใช้ จากท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล  
ภาพกิจกรรมการรับมอบแอลกอฮอล์ 75% พร้อมใช้ จากท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล
ผู้เข้าชม : 985

"เวลา 13.45 น. ผอ.วีณา บรรเลงจิต และผู้แทนจากสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณ เดินทางไปรับมอบแอลกอฮอล์ 75% พร้อมใช้ จากท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล จำนวน 3 แกลลอน @ละ 20 ลิตร เพื่อใช้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในการป้องกันโรค COVID-19 ด้วยความขอบคุณยิ่ง"

วันที่ประกาศ : 31 มี.ค. 2563 | 16:00 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14 เม.ย. 2563 | 14:42 น.
0 Shares