ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงบประมาณ (ใหม่)  
แบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงบประมาณ (ใหม่)


ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม