อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

รหัส เรื่อง ประเภท วันที่ส่ง เข้าชม
รหัส2561/40 เรื่องค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินกรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง25 ก.ย. 61 สถานะ400 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/38 เรื่องค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง7 ก.ย. 61 สถานะ823 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/37 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่ดีและแตกต่างตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กำหนดได้หรือไม่ ประเภทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วันที่ส่ง6 ก.ย. 61 สถานะ601 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/36 เรื่องเงินเดือนข้าราชการครูเดือน ส.ค. 2561 ไม่เข้า ประเภทด้านการงบประมาณ วันที่ส่ง4 ก.ย. 61 สถานะ365 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/34 เรื่องขอทุนทำสิ่งประดิษฐ์ ประเภทบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐ์ไทย วันที่ส่ง22 ส.ค. 61 สถานะ277 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/33 เรื่องสอบถาม เรื่องของเครื่องคิดเลข กับเครื่องคำนวณ ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง8 ส.ค. 61 สถานะ744 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/32 เรื่องคำนิยามรัฐวิสาหกิจ ตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ ประเภทด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ วันที่ส่ง6 ส.ค. 61 สถานะ351 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/31 เรื่องการจ้างให้เอกชนจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ถือเป็นประเภทรายจ่ายใด ประเภทการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ วันที่ส่ง24 ก.ค. 61 สถานะ678 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/30 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ เมื่อมีการกำหนดบัญชีราคามาตรฐานฉบับใหม่ ประเภทบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ วันที่ส่ง30 มิ.ย. 61 สถานะ957 อ่านรายละเอียด
รหัส2561/29 เรื่องการทำสัญญาแบบปรับราคาได้(ค่า k) ประเภทค่า K วันที่ส่ง30 มิ.ย. 61 สถานะ699 อ่านรายละเอียด
ข้อมูลทั้งหมด : 45 รายการ
หน้าที่ จากทั้งหมด 5 หน้า