อื่นๆ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2560

คำถาม-คำตอบ ราคามาตรฐานงบประมาณ

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  ข้อมูลและบริการ   >  บริการออนไลน์  >  ถาม - ตอบ   

ถาม - ตอบ


ประเภท : ด้านการงบประมาณ
เรื่อง : หลักสูตร นงก.
วัตถุประสงค์ : สอบถาม
ถาม
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านงบประมาณจะมีกำหนดเปิดหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ 3 ในปีงบประมาณ 2564 หรือไม่คะ
ตอบ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ มีแผนดำเนินการจัดอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๓ ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาอบรมในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดของโครงการได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.bb.go.th/BMMP/ผู้ตอบคำถาม : สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ