ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้เข้าชม : 3675
หมวดหมู่ กองกฎหมายและระเบียบ
เลขที่หนังสือ นร 0702/ว 73
ลงวันที่ 11 เมษายน 2561

ไฟล์แนบ

ว73-การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม2561.pdf

วันที่ลงประกาศ : 11 เม.ย. 2561   |   18:01   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 1764 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 127.84 KB
วันที่ประกาศ : 11 เม.ย. 2561 | 18:00 น.
0 Shares