ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย  
เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย
ผู้เข้าชม : 1609
หมวดหมู่ กองมาตรฐานงบประมาณ 2
เลขที่หนังสือ นร 0731.2/ว 68
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

ไฟล์แนบ

ว-68-บัญชีนวัตกรรมไทย.PDF

วันที่ลงประกาศ : 02 เม.ย. 2561   |   13:39   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 612 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 744.45 KB
วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares