ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

งบประมาณลงพื้นที่จังหวัด (Area)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ
ผู้เข้าชม : 1176
เลขที่หนังสือ นร 0729.2/ว 64

ไฟล์แนบ

นร0729.2-ว64.pdf

วันที่ลงประกาศ : 19 มี.ค. 2561   |   14:38   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 198 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 0 bytes

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการ.xlsx

วันที่ลงประกาศ : 19 มี.ค. 2561   |   14:38   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 15.36 KB

รายชื่อแผนงานบูรณาการและหน่วยงานเจ้าภาพ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 20 มี.ค. 2561   |   13:12   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 101.01 KB
วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares