ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

การติดตามและประเมินผล

ฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ร่าง พ.ร.บ.)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปลี่ยนการแสดงผล

  1. หน้าหลัก   >  หนังสือเวียน   >  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการ
ผู้เข้าชม : 1227
เลขที่หนังสือ นร 0729.2/ว 64

ไฟล์แนบ

นร0729.2-ว64.pdf

วันที่ลงประกาศ : 19 มี.ค. 2561   |   14:38   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 206 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 105.59 KB

แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานแผนบูรณาการ.xlsx

วันที่ลงประกาศ : 19 มี.ค. 2561   |   14:38   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 15.36 KB

รายชื่อแผนงานบูรณาการและหน่วยงานเจ้าภาพ.pdf

วันที่ลงประกาศ : 20 มี.ค. 2561   |   13:12   |   จำนวนการดาวน์โหลด : 171 ครั้ง
ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ : 101.01 KB
วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2561 | 00:00 น.
0 Shares